• 70275971
 • lunzdtg@gmail.com

2022 онд гүйцэтгэх ажлын эрэмбэлсэн жагсаалт

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2022 онд хийгдэх ажлын жагсаалт ...

Онцлох мэдээ

Цаг үеийн мэдээлэл

Онцлох видео

 • Газар нутаг

  0 га

 • Хүн ам

  0

 • Айл өрхүүд

  0

 • Аж ахуй нэгж

  0

 • Мал сүрэг

  0